Σε εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρά το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το Capital.gr.

Βάσει του δημοσιεύματος, με τις αλλαγές που έχουν ήδη περάσει στη φορολογική νομοθεσία και αυτές που έρχονται,  οι ωφελημένοι των ανατροπών στη νομοθεσία που διέπει τους φορολογικούς ελέγχους είναι:

"όσοι είχαν υποθέσεις ελέγχου φορολογίας εισοδήματος μέχρι και το έτος 2010 (και από την 1-1-2018 και η χρήση του 2011) οι οποίες είχαν βασιστεί σε στοιχεία καταθέσεων ελληνικών τραπεζών τα οποία είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής διοίκησης. Η παραγραφή είναι αποτέλεσμα πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ που έκρινε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις δεν αποτελούν νέα στοιχεία για τη φορολογική διοίκηση καθώς βρίσκονταν στη διάθεσή της και δεν τα αξιοποίησε

- όσοι είχαν φορολογικές υποθέσεις ελέγχου εισοδήματος που βασίζεται σε λίστες εξωτερικού (Μπόργιανς, Λαγκάρντ κ.ά) με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα είχαν περάσει στο παρελθόν από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

- οι φορολογούμενοι στους οποίους έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε χρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραγραφή (2006 - σήμερα για λίστες εξωτερικού με χρήματα που δεν έχουν περάσει στο παρελθόν από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και υποθέσεις από το 2011 έως σήμερα) λόγω της μείωσης των προστίμων που πρόκειται να ψηφιστεί σύντομα

- φορολογούμενοι στους οποίους έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος και οι οποίοι έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή τα διοικητικά δικαστήρια αμφισβητώντας τα αποτελέσματα του ελέγχου καθώς η μείωση των προστίμων θα ισχύσει αναδρομικά

- φορολογούμενοι στους οποίους έχει εκδοθεί το σημείωμα ελέγχου αλλά δεν τους έχει ακόμη επιδοθεί καθώς έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τροποποιητικές και διορθωτικές δηλώσεις. 

Οι αλλαγές που έρχονται στα φορολογικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις είναι οι εξής:

- Για τις υποθέσεις που έχει ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος και αφορούν μέχρι και τη χρήση 2013 το πρόστιμο μειώνεται από 120% του κύριου φόρου σε 10% έως 50% ανάλογα με το αντικείμενο της φορολογίας και επιβάλλεται προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

- Για τις υποθέσεις φορολογικού ελέγχου σε χρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την έκδοση πράξης βεβαίωσης θα επιβάλλεται μόνο το ετήσιο επιτόκιο επί του κύριου φόρου ύψους 8,76% ετησίως.

- Τα παραπάνω θα ισχύσουν αναδρομικά ακόμη και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή στα διοικητικά δικαστήρια.

- Για την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων έως και τη χρήση 2013 δεν θα επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος 60% του κύριου φόρου αλλά μόνο η προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

- Στην υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων για τις χρήσεις από την 1-1-2014 και μετά θα επιβάλλεται μόνο το ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

- Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους φορολογούμενους που βρίσκονται υπό έλεγχο να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικών και διορθωτικών φορολογικών δηλώσεων και για το χρονικό διάστημα από την έκδοση του σημειώματος αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου μέχρι και την κοινοποίησή του στον φορολογούμενο. Μέχρι σήμερα επιτρέπεται η υποβολή δηλώσεων μέχρι και την έκδοση του σημειώματος και όχι στο διάστημα από την έκδοση έως την κοινοποίηση".