Επιβαρύνσεις  έχουν προκύψει για τους αγρότες, που υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα εισοδήµατα του 2015 (δηλώσεις 2016), λόγω των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης υποβολής, όπως αναφέρει το Agronews.gr.

Βάσει του δημοσιεύματος, λογιστές που επικοινώνησαν µε την Agrenda σηµείωσαν ότι οι προσαυξήσεις αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 12% του επιπλέον φόρου, που προκύπτει ανά περίπτωση.

"Το οξύµωρο όµως είναι ότι οι αγρότες θα κληθούν να πληρώσουν τις προσαυξήσεις για τις εκπρόθεσµες τροποποιητικές, οι οποίες πρέπει να γίνουν γιατί επιδοτήσεις που αντιστοιχούν στο 2015, δόθηκαν στους παραγωγούς, εντός του 2016. Σηµειωτέον ότι για τις τροποποιητικές αυτές κανονικά οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα κληθούν να πληρώσουν και πρόστιµο 100 ευρώ, του δε κανονικού  καθεστώτος 250 ευρώ, εκτός αν οι διαβεβαιώσεις των κατά τόπους Εφοριακών, ότι αυτά πάνε για… σβήσιµο, επαληθευτούν στην πράξη", αναφέρει το δημοσίευμα.