Αναστέλλεται και για το 2018 η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με τον φόρο της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στη Βουλή, σύμφωνα με το e-dimosio.gr.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, "η απώλεια εσόδων για το 2018, από την αναστολή αυτή εκτιμάται στο ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ".

Σε γενικότερο πλαίσιο, "ο φόρος επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής εξακολουθεί να επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η τελική υπεραξία επί της οποίας υπολογίζεται ο φόρος προσδιορίζεται αρχικά με αφαίρεση της τιμής κτήσης από την τιμή πώλησης του ακινήτου και εν συνεχεία με πολλαπλασιασμό της διαφοράς που προκύπτει από την προαναφερθείσα αφαίρεση επί έναν ποσοστιαίο συντελεστή απομείωσης, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τα έτη διακράτησης του ακινήτου. Ο συντελεστής απομείωσης κλιμακώνεται από 98".