Νέες οδηγίες προς τις εφορίες για την εφαρμογή πιο ευνοϊκών προστίμων για υποθέσεις που αφορούν χρήσεις μέχρι και το τέλος του 2013 πριν από την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών παρέχει η ΑΑΔΕ, βάσει δημοσιεύματος του Capital.gr.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο της διευκρινίζει τι ισχύει με "την εφαρμογή των πρόσθετων φόρων και προστίμων όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την πρόσφατη ψήφιση των νέων ευνοικότερων διατάξεων στη Βουλή".

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει "συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν τη μείωση των πρόσθετων φόρων με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (Κ.Φ.Δ). Για παράδειγμα για υπόθεση μη υποβολής δήλωσης οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται από 1.200 ευρώ σε 857,70 ευρώ ενώ σε άλλη υπόθεση υποβολής ανακριβούς δήλωσης από 2.400 ευρώ οι πρόσθετοι φόροι περιορίζονται σε 1.715,40 ευρώ".